Биоконтрол Корпорация ООД
  Специално предложение | Свободни работни места | Запитване
   
Начална страница
Услуги за държавни и обществени организации
Услуги за юридически лица
Услуги за физически лица
     
Bulgarian
English
Термини и определения | Нормативна основа и ДПП | Енциклопедия
Дезинфекция
Унищожаване на микроби
Унищожаване на вируси
Унищожаване на гъбички
 
Дезинсекция
Борба с насекомите
Борба с хлебарки
Борба с мравки
Борба с бълхи
Борба с дървеници
Борба с комари
Борба с мухи
 
Дератизация
Борба с гризачите
Борба с плъхове
Борба с мишки
Борба с къртици
Електронни средства за борба
Физически средства за борба
 
Фумигация
Газова фумигация
Влажна фумигация
Комбинирана фумигация
 
Енциклопедия
Хлебарки
Мравки
Бълхи
Дървеници
Комари
Мухи
Плъхове
Мишки
Къртици
В настоящата енциклопедия са предоставени данни
за биологията и морфологията на основните видове гризачи
и насекоми имащи медицинско значение.

Изложени са основни сведения по въпросите на Дезинфекция,
Дезинсекция, Дератизация и Фумигацията,
както и са дадени някои сведения за съвременните препарати
за борба с вредителите, включително е направена основна
характеристика на техническите средства използвани при
ДДД дейностите.

- Биология на гризачите
- Биология на насекомите
- Стерилизация, дезинфекция, антисептика
- Препарати и технически средства

При подготовка на настоящата енциклопедия са използвани
данни и материали от общодостъпни източници.
За извършените от нас дейности ще ви бъдат издадени изискваните от българското законодателство документи.
Всички наши сертификати са международно признати.

EN ISO 9001:2000 , BS OHSAS 18001:2007 , EN ISO 14001:2004